نویسنده = اخلاقی، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه و مقام زن در یهودیت و اسلام

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-17

مرضیه اخلاقی