نویسنده = زهرا تشکری
تعداد مقالات: 2
1. نقش مادر در تربیت کودک

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1399، صفحه 9-23

عایشه هبرول؛ زهرا تشکری


2. بدحجابی و پیامد‌های آن

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1399، صفحه 9-24

بی بی مرضیه ساعد عثمان؛ زهرا تشکری