نویسنده = سجادی، مرضیه سادات
تعداد مقالات: 2
1. بررسی روابط آزاد دختر و پسر و تأثیرات آن

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1399، صفحه 41-59

شرمین جهان شیلا؛ مرضیه سادات سجادی


2. عوامل موثر در تربیت کودک از نظر اسلام

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1399، صفحه 63-79

زینب ییسا؛ مرضیه سادات سجادی