تأثیر اینترنت بر هویت اجتماعی - فرهنگی زنان

نویسندگان

چکیده

در دنیای امروز، اینترنت، از پیشرفته­ترین رسانه­ها بوده و استفاده بسیاری دارد. زنان، از جمله کاربران فعال اینترنت هستند که استفاده از آن، تأثیرات مثبت و منفی بر هویت اجتماعی و فرهنگی آنها دارد. این پژوهش، تأثیرات مثبت و منفی اینترنت بر هویت اجتماعی و فرهنگی زنان را به صورت کلی و جزئی بررسی کرده و راه­کارها و پیشنهادهایی نیز برای پیشگیری از آسیب­ها و تهدیدها مطرح می­کند.

کلیدواژه‌ها