نقش و تأثیر رسانه در تربیت فرزندان

نویسندگان

چکیده

خانواده اساسی­ترین نظام اجتماعی در اسلام است و مهمترین مسئله آن تربیت فرزندان و روابط خانوادگی است. در عصر حاضر حضور چشم­گیر رسانه دگرگونی­هایی را در این امر به وجود آورده است و شبیخون گسترده نظام صنعتی نوین به فرهنگ بشری و کار‌بردی­ترین ابزار آن یعنی، رسانه‌های تصویری به­ویژه تلویزیون نزدیک به دو دهه است که این مرز را از بین برده است. در مقاله حاضر ابتدا اهمیت و جایگاه رسانه و نقش آن در امر تربیت بررسی می­شود و سپس تأثیرات مثبت و منفی آن در عرصه‌های مختلف زندگی بیان می­شود. در پایان نیز راهکارهایی برای کنترل اثرات منفی رسانه می­آید. پژوهش حاضر به روش مروری و کتاب­خانه­ا­ی و با تأکید بر آرای صاحب­نظران در عرصه رسانه گردآوری شده است.

کلیدواژه‌ها