تأثیر طلاق بر فرزندان

نویسندگان

چکیده

رشد طلاق در سال­های اخیر افزایش چشم­گیری داشته است. پژوهش‌هایی که به­مدت ده سال انجام شده است، نشان می‌دهد که برخی از آثار طلاق مستمر و بادوام است. بی‌تردید جدایی والدین برای بیشتر فرزندان رخدادی سنگین است و آسیب­های روحی، روانی و اجتماعی بسیاری برای آنها دارد. ازهم‌پاشیدگی کانون خانواده محرومیت، رنجش مستمر و زندگی همراه با اندوه را برای کودکان به همراه دارد. پژوهش حاضر آثار طلاق را در بعد اجتماعی، روان­شناختی، جسمی و روحی به روش کتاب­خانه­ای بررسی می­کند.

کلیدواژه‌ها