نقش تغافل در تحکیم روابط زوجین

نویسندگان

چکیده

اصل تغافل یکی از راهکارهای قرآنی و اسلامی برای تحکیم روابط زناشویی است.تغافل بدین معناست که انسان علیرغم اینکه از خطای شخص دیگر آگاهی یافته است، عمدا خود را به غفلت بزند و وانمود کند که عیب دیگری را مشاهده نکرده و از آن مطلع نگردیده است. تغافل عاملی است که در محیط خانواده و زندگی مشترک موجب تحکیم روابط زوجین می­شود و شادکامی و زندگی همراه با آرامش و به دور از تنش را به ارمغان می­آورد.در آیات و روایات، تاکید فراوانی بر مسئله چشم­پوشی از خطاهای دیگران شده است و فوائد و آثار شگفت انگیز آن بر شخص خطاکار، شخص تغافل کننده و جامعه مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها