نقش مادر در تربیت کودک

نویسندگان

چکیده

تربیت کودک ابزاری مهم برای رشد و اعتلای خانواده، جامعه و نسلهای بعدی است. اگر والدین به­ویژه مادران روشهای صحیحی برای تربیت کودکان داشته باشند باعث موفقیت و تأمین سعادت فردی و اجتماعی آنها میشوند. امروزه بسیاری از مشکلات در تربیت کودکان به­دلیل عدم آگاهی از اهمیت نقش مادر در تربیت کودک و نیز عدم شناخت روش درست تربیت اتفاق می­افتد. مقاله حاضر بر آن است که با مراجعه به منابع مختلف، عوامل دخیل در تربیت کودکان را بررسی کند و هدف، اصول و روش­های تربیت کودک و نقش مادر را در این مسیر تبیین کند.

کلیدواژه‌ها