روش‌های غنی سازی شناخت زوجین پیش از ازدواج

نویسندگان

چکیده

شناخت صحیح نسبت به اهداف ازدواج، یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در شکل­گیری روابط عاطفی صحیح بعد ازدواج است. نوع نگاه و تلقی انسان از هر پدیده­، نقش مهمی در چگونگی تعامل آن دارد. براساس آیه 21 سوره روم و 189 سوره اعراف، هدف اصلی ازدواج رسیدن به آرامش است و مسائلی مانند تداوم نسل، سازندگی اخلاقی، سازندگی اجتماعی، ارضای غرایز جنسی، تربیت توحیدی فرزندان و... از نتایج قهری ازدواج است. در این میان انگیزه­های افراد برای تشکیل زندگی مشترک نیز در شکل­گیری روابط عاطفی همسران اهمیت دارد. در جوامع امروزی سه دلیل عشق و علاقه، تأمین انتظارات و مصاحبت به عنوان انگیزه ازدواج ازسوی متخصصان بیان شده­اند. این انگیزه­ها متناسب با نیازهای افراد به­وجود می­آیند و افراد با این باور وارد زندگی مشترک می­شوند که مجموعه­ای از نیازهایشان را برآورده کنند. در دیدگاه دینی، تشکیل خانواده قداست ویژه­ای دارد. قداست ازدواج با تعبیرهای مختلفی مانند سنت پیامبران، وسعت­دهنده رزق و روزی، باارزش­تربودن عبادت افراد متأهل و... ارزش الهی ازدواج در اسلام را نشان می­دهد. مهم این است که این ارزش­ها توسط افراد درک شود تا تأثیر خود را در زندگی زناشویی بگذارد. هرچه قداست خانواده نزد فرد بیشتر شود انگیزه و پاسداری از آن نیز بیشتر می­شود. یافته­های پژوهش حاضر نشان می­دهد که شناخت صحیح همسران نسبت به یکدیگر یکی از مهمترین شاخصه­ها در سیر صعودی ارتباطی عاطفی آنهاست. مقاله حاضر، روش­های شناخت همسران قبل ازدواج را بررسی می­کند. این روش­ها، شناخت صحیح نسبت به ازدواج و اهداف آن، شناخت درست نسبت به خود و شناخت واقع­بینانه نسبت به همسر، شناخت نسبت به معیارهای گزینش همسر و شناخت نسبت به الگوی تصمیم­گیری را شامل می­شوند­.

کلیدواژه‌ها