عوامل مؤثر بر شکل‌گیری شخصیت تربیتی حضرت زینب(س)

نویسنده

دانش‌‌پژوه کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی از افغانستان، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی(ص) العالمیه، قم، ایران.

چکیده

شکل‏ گیری شخصیت انسان‌ها ناشی از عواملی است که بدون توجه و شناخت آنها نمی‏ توان برنامه تربیتی مناسبی برای انسان طراحی نمود. در این مقاله عوامل مؤثر بر شکل‌گیری شخصیت تربیتی حضرت زینب(س) مورد بررسی قرار گرفته است. عواملی تربیتی که سبب شد ایشان بتوانند بعد از قیام عاشورا با تدابیرشان رهبری همه جانبه خاندان پیامبر(ص) را به ویژه در اسارت‌ها بر عهده گیرند. در پاسخ به این سؤال عوامل وراثت و محیط از منظر روان‌شناسی و تأثیر هر یک به طور جداگانه بررسی شده و از منظر اسلام نیز نقش ایشان به طور ویژه مورد مطالعه قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که خانوانده ایشان مهم‌ترین نقش را در ایجاد شخصیت تربیتی وی داشتند.

کلیدواژه‌ها